Remont ul. Granicznej w Sarnowie dobiegł końca

W październiku zakończono remont ul. Granicznej w Sarnowie (ul. Jedności w Będzinie). Na 210 metrowym odcinku drogi powstała między innymi nowa nawierzchnia jezdni.

Prace remontowe trwały dwa tygodnie i obejmowały korytowanie drogi, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz ułożenie płyt żelbetonowych na podsypce piaskowej.

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów, a jego koszt wyniósł 144 400,20 zł, z czego 103 000 zł zostało pokryte z budżetu gminy Psary, a 41 400,20 zł z budżetu miasta Będzin.