Wysoka frekwencja wyborcza w gminie Psary

Podczas niedzielnych wyborów do Sejmu i Senatu 2019 w powiecie będzińskim największą frekwencje odnotowano w gminie Psary.

Mieszkańcy głosowali w wyborach do sejmu w okręgu 32 tzw. katowickim, który obejmował swym zasięgiem część województwa śląskiego w tym powiaty będziński, zawierciański oraz Dąbrowę Górniczą, Jaworzno i Sosnowiec. W wyborach do senatu gmina Psary wchodziła w skład 76 okręgu wyborczego.

W 9 lokalach wyborczych na terenie gminy, na 9 827 uprawnionych swój głos oddało 6 367 mieszkańców, w tym 6314 głosów ważnych, co stanowi 64,79 % i sytuuje gminę na pierwszym miejscu pod względem frekwencji wyborczej w powiecie będzińskim.

Mieszkańcy sejmowego okręgu wyborczego nr 32 swoim zaufaniem obdarzyli : Ewę Malik, Barbarę Dolniak, Włodzimierza Czarzastego, Waldemara Andzela, Roberta Warwasa, Wojciecha Saługę, Mateusza Bochenka, Rafała Adamczyka oraz Danutę Nowicką. Wybory do senatu w okręgu 76 wygrała Beata Małecka-Libera.

Więcej informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.