W gminie Psary uczczono Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku tradycyjne obchody Dnia Edukacji Narodowej – polskiego święta oświaty, odbyły się 11 października w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach.

 

Uroczystość, które jest świętem wszystkich nauczycieli, wychowawców i pedagogów na początku uświetniły występy uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach. Pełen humoru, śpiewu i tańca program artystyczny w wykonaniu młodych artystów rozbawił gości do łez.

Następnie głos zabrał wójt Tomasz Sadłoń, który w krótkim przemówieniu podsumował pracę gminnej oświaty oraz wręczył listy gratulacyjne dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach Dorocie Pronobis-Kościńskiej, z okazji otrzymania nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nauczycielowi wychowania fizycznego Adamowi Adamczykowi, z okazji otrzymania nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty. W tym roku nagrody Wójta Gminy Psary otrzymały dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu Joanna Marcinkowska i dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkowie Beata Polaniecka, a podziękowania za owocną pracę i trud włożony w kierowanie placówką oświatową: dyrektor Ewa Wawrzak i wicedyrektor Maria Olszewska Szkoły Podstawowej w Psarach, dyrektor Małgorzata Barańska i wicedyrektor Agnieszka Regulska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie, wicedyrektor Dorota Konieczny Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz wicedyrektor Jolanta Ciastoń Szkoły Podstawowej w Gródkowie.

Nagrodami Wójta Gminy Psary wyróżnieni zostali następujący nauczyciele: Mieczysława Szymalska i Dorota Konieczny ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Monika Tondos i Kinga Kozłowska ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie, Katarzyna Baca ze Szkoły Podstawowej w Psarach, Martyna Filipczyk i Elżbieta Niedbała z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach oraz Agata Niemczyk i Agnieszka Regulska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie.

Uroczystość była również okazją do wręczenia przez dyrektorów szkół nagród za rzetelne pełnienie obowiązków oraz staranne kształcenie uczniów dla swoich pracowników. Następnie przyszedł czas na uroczyste ślubowanie oraz złożenie gratulacji nauczycielom, którzy w sierpniu uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego: Justynie Dybie, Barbarze Sowińskiej i Dorocie Bielskiej.

Wójt złożył także podziękowania osobom, które przez wiele lat pracowały na rzecz psarskiej oświaty, a w tym roku przeszły na zasłużoną emeryturę: Zofii Nowak ze szkoły w Gródkowie oraz Wiesławie Knapik, Wiesławie Leśniak i Jadwidze Flak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach. Pod koniec uroczystości głos zabrali obecny i były prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Psarach Robert Białek i Jan Kraśkiewicz.

W gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyli: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół wraz z pracownikami i osobami emerytowanymi, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi: Krystyną Kluszczyk, Anną Gwiazdą, Wiesławem Zarychtą, Mirosławem Koziełem, Adamem Sadowskim i Adamem Adamczykiem, wójt Tomasz Sadłoń wraz z małżonką, obecny prezes Robert Białek i były prezes Jan Kraśkiewicz Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Psarach, sekretarz Mirella Barańska-Sorn, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Nagły, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach Helena Warczok oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Sarnik.