Dofinansowanie do zielonych szkół

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał gminie Psary dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019”. Kwota dotacji wynosi 8 280 zł.

Z wyjazdów na „zielone szkoły” skorzysta 46 uczniów z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Szkole Podstawowej w Strzyżowicach i Szkole Podstawowej w Gródkowie. Dzieci wyjechały do Pogorzelicy i Jastrzębiej Góry okresie od 20.05.2019 r. do 17.06.2019 r.

WFOSiGW