Mieszkańcy wybrali nowych sołtysów i rady sołeckie

Od 28 stycznia do 8 lutego w gminie Psary odbywały się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybrali nowych sołtysów i członków rad sołeckich. Ponadto wójt Tomasz Sadłoń podczas spotkań podsumował osiągnięcia psarskiego samorządu w 2018 roku oraz przedstawił plany inwestycyjne w danych sołectwach na 2019 rok.

zebrania wiejskie tabelka