40-lecie pracy artystycznej Zespołu „Zagłębianki” i Kapeli Ludowej „Sarnowianie”

23 września w Ośrodku Kultury w Sarnowie Zespół „Zagłębianki” i Kapela Ludowa „Sarnowianie” obchodzili jubileusz 40-lecia pracy artystycznej.

 

W tym wyjątkowym święcie zacnym jubilatom towarzyszyły władze samorządowe gminy, proboszcz sarnowskiej Parafii ks. Andrzej Ciszewski, społeczność sołectwa Sarnów i przyjaciele zespołu. Szczególnymi gośćmi uroczystości były Panie Zdzisława Szwedowska i Maria Gaduła pełniące funkcje kierownika artystycznego Zespołu i choreografa w momencie powstania Zespołu, czyli przed czterdziestoma laty.

Jubilaci odebrali gratulacje, życzenia i podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz krzewienia kultury i folkloru w gminie od wójta Tomasza Sadłonia, zastępcy wójta Marty Szymiec, sekretarz Mirelli Barańskiej-Sorn i skarbnika Joanny Przybyłek. Psarski samorząd przekazał również zespołowi prezent - nowoczesny keyboard. Dyrektor GOK Anna Nagły wręczyła symboliczny bon o wartości 2000 zł, który pokryje koszty strojów dla zespołów. Każdy otrzymał również płytę CD, która została nagrana w tym roku przez jubilatów i wydana przez GOK Gminy Psary.

Nie zabrakło również życzeń i prezentów od przewodniczącego Rady Gminy Psary Jacentego Kubicy, radnych z Sarnowa Małgorzaty Pasek i Aleksandra Jewaka, naczelnika OSP Sarnów Łukasza Janoty oraz zaprzyjaźnionych zespołów folklorystycznych z gminy Psary. Jubilaci zadbali o smaczny poczęstunek dla gości i wspaniałą zabawę taneczną.

Bogata oprawa jubileuszu nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie finansowe GOK Gminy Psary i sponsorów. Szczególne podziękowania należą się: Annie i Marcinowi Mularskim, Bogdanowi i Aleksandrze Oliwom, Justynie Hołubowskiej, Małgorzacie Pasek, Zofii Musiał, Krzysztofowi Przybyłowskiemu, Halinie Solipiwko, Jadwidze Gradzik i Andrzejowi Knapikowi.