Konsultacje dla mieszkańców w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

16 oraz 23 października w GOK w Gródkowie w godz. 16:30-19:00 odbędą się konsultacje dla mieszkańców w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Dotyczy:
- PSARY: ul. Kolejowa nr 4 - 119; ul. Irysowa (cała ulica), ul. Leśna nr 1-9; ul. Polna 17, 34, ul. Zwycięstwa 1-3; ul. Łączna 24, 24a, 26, ul. Wolności 1-11,
- GRÓDKÓW: ul. Zwycięstwa 4; ul. Kolejowa 1-42; ul. Leśna 12, 21a, 27a.

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że przedstawiciele biura projektowego „ALFA” Bożena Habrajska z Będzina, którzy wykonują na zlecenie Gminy Psary projekty pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary”, są w trakcie uzyskiwania zgód na wejście w teren działek prywatnych oraz wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

W ramach przedmiotowej inwestycji na etapie projektu projektanci są zobowiązani do uzyskania od właścicieli działek zgody na wejście w teren działki oraz zgodę na zaprojektowanie oraz późniejsze wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej/wodociągu do w/w działki. Brak zgody powoduje, że dana posesja nie będzie objęta wykonaniem przyłącza. Zgoda wszystkich właścicieli posesji jest konieczna do podpisania oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością, niezbędnego na etapie wydawania pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe. Prosimy o uzupełnieniu na druku „Oświadczenia” przez każdego właściciela działki: daty, nr dowodu osobistego, nr telefonu do ewentualnego kontaktu oraz o podpis na dole strony.

Zaplanowane spotkania z mieszkańcami mają na celu przedstawienie przez Biuro Projektowe informacji odnośnie projektowanej kanalizacji sanitarnej, uzyskania informacji oraz odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące projektu. W przypadku zmiany przebiegu podłączenia do kanalizacji sanitarnej, będzie możliwość uzgodnienia zmiany przebiegu projektowanej sieci na Państwa działce.

Druki „Oświadczeń” po podpisaniu należy przekazać przedstawicielom Biura Projektowego „ALFA”, na spotkaniach w dniu 16 lub 23 października lub złożyć w Urzędzie Gminy Psary w pok. 211.