aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

XXIX Sesja Rady Gminy Psary

04.04.2017

Psary,dnia 04.04.2017r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXIX - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia  11 kwietnia 2017r. o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu

 

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:

1) Otwarcie obrad  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Ocena zasobów pomocy społecznej w 2016r.

4) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:

1. Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Psary, dotyczących wejścia gminy Psary w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.

5) Interpelacje i zapytania.

6) Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica 

Wróć