aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Wręczono wyróżnienia laureatom tytułu „Samorządowiec Roku 2017”

02.03.2018

1 marca w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, wręczono pamiątkowe statuetki oraz okolicznościowe pierwsze strony Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, 41. włodarzom, którzy zostali uhonorowani tytułem „Samorządowca Roku 2017”. W gronie laureatów znalazł się wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń.

Tytuł „Samorządowca Roku” jest przyznawany od kilku lat przez redakcję „Wspólnoty” osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju idei samorządności lokalnej. W tym roku redakcja wyróżniła nim wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy przyczynili się do powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

„O naszym wyborze zdecydowała prowadzona od wielu lat oddolna współpraca tych samorządowców, ich skuteczny lobbing za ustawą, na podstawie której powołano metropolię, szybkie i zgodne wyłonienie organów nowej instytucji oraz zdolność do wzniesienia się ponad lokalne partykularyzmy dla dobra wspólnego. Ta naszym zdaniem godna naśladowania postawa, którą streściliśmy w laudacji łacińskim zwrotem viribus unitis – wspólnymi siłami – zasługuje na promowanie w całym środowisku samorządowym” - uzasadnia swój wybór redakcja czasopisma.

Pamiątkowe statuetki oraz okolicznościowe pierwsze strony „Wspólnoty” wyróżnionym włodarzom wręczył Janusz Król, redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Wróć