aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Upały i wyższy poziom ozonu w powietrzu

28.05.2018

Jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu, będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu - informują Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Centrum Zarządzania Kryzyowego Wojewody Śląskiego w Katowicach.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr M.7011.37.7.2018 z dnia 21 maja 2018 r. poinformował, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny - kolor żółty w związku z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

 

Wróć