aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Unijne dofinansowanie na budowę przedszkola w Gródkowie

12.04.2017

30 marca 2017r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych projektów do dofinansowania w konkursie „Infrastruktura wychowania przedszkolnego”. Jedną z gmin, której zostało przyznane dofinansowanie, jest gmina Psary.

Na budowę przedszkola w Gródkowie pozyskaliśmy unijne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 873 876,60 zł. Łączny koszt inwestycji wynosi 1 392 234,25 zł brutto, a więc pozyskana dotacja stanowi prawie 63% wartości inwestycji.

Obecnie trwają zaawansowane prace związane z budową przedszkola w Gródkowie, które powstaje przy istniejącej szkole podstawowej.

Aktualnie powstały już ławy i ściany fundamentowe z bloczków betonowych wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, a fundamenty zasypano piaskiem. W obrębie ścian fundamentowych na zagęszczonej warstwie piasku wylano podkład betonowy pod podłogi. Rozpoczęto również prace przy murowaniu ścian parteru budynku z pustaków ceramicznych.

W planach jest także przebudowa przestrzeni wokół obiektu, gdzie powstaną m.in. chodniki, miejsca parkingowe oraz wewnętrzna droga pożarowa o łącznej powierzchni wynoszącej ok. 950 m². Utworzony zostanie również ogrodzony plac zabaw o pow. ok. 300 m² z nawierzchni syntetycznej. Termin zakończenia prac planowany jest na 15 grudnia 2017 r. Dzięki tej inwestycji w gminie Psary zwiększy się liczba miejsc w grupach przedszkolnych dla najmłodszych dzieci.

Oprócz realizacji zadania infrastrukturalnego Gmina zamierza również uatrakcyjnić ofertę edukacyjną przedszkola dzięki wprowadzeniu zajęć dodatkowych stymulujących rozwój psychoruchowy, ruchowo-korekcyjnych oraz logopedycznych. W tym celu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Psary”. Wartość projektu wynosi 510 266,46 zł. z czego gmina stara sie o dotację w wysokości 433 726,49 zł. Przy czym informacja o ewentualnym pozyskaniu dofinansowania trafi do Gminy nie wcześniej niż w czerwcu 2017 r.

Wróć