aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Trwa przebudowa placu przy OSP Psary

04.07.2017

Od kilku tygodni trwają prace budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach. Koszt tej inwestycji wynosi blisko 1,1 mln zł.

Podczas dotychczasowych robót w północnej części działki wybetonowano płytę o wymiarach 32x16 m o jednokierunkowym spadku, zatartą na gładko, z nawierzchnią utwardzoną korundem. Na płycie tej zamontowanych zostanie sześć urządzeń skateparku wykonanych ze sklejki laminowanej wodoodpornej i drewna impregnowanego odpowiedniej wytrzymałości.

Obecnie budowane jest miejsce pod scenę mobilną o wymiarach 9x7 m, które docelowo będzie utwardzone kostką brukową. Powstaje także plac zabaw o wymiarach 16,2x15,7 m. Będzie on pokryty bezpieczną nawierzchnią z elastycznych płyt poliuretanowo-gumowych. Oba te miejsca zostały już wyznaczone w terenie i wykorytowane oraz mają również ułożone warstwy podbudów.

Jednocześnie zdemontowane zostało częściowo stare ogrodzenie i wykonywana jest instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego terenu.

Przestrzeń wokół remizy OSP w Psarach zostanie zagospodarowana tak, by mogli z niej korzystać zarówno dorośli, młodzież, jak i najmłodsi. Powstanie tu plac zabaw, skatepark oraz siłownia zewnętrzna dla dorosłych. Wykonany zostanie parking dla 14 samochodów i nowa brukowana nawierzchnia pod scenę mobilną na imprezy okolicznościowe. Zabudowane zostaną ciągi piesze i pieszo-jezdne, drogi wjazdowe wraz z parkingami oraz skorygowany zostanie wjazd dla wozów strażackich. Teren zyska nowe oświetlenie oraz monitoring, a także nowe ogrodzenie wraz z furtką wejściową i dwoma bramami wjazdowymi. Powstanie również chodnik przy zatoce autobusowej na ul. Szkolnej. Zgodnie z umową prace potrwają do 30 października br.

Wróć