aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Projekty dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą

13.07.2017

Do 23 000 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 1000-1700 zł miesięcznie przez okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy

W ramach projektu  jest  dostępna  pomoc w przygotowaniu planu biznesu, bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu prowadzenia  firmy.

KTO MOŻE  BYĆ  UCZESTNIKIEM PROJEKTU ?

osoba  bezrobotna  lub nieaktywna  zawodowo po 30 roku życia, zamieszkująca na terenie woj. śląskiego  i  należąca do jednej z wymienionych grup:

•  kobiety 

• osoby powyżej 50 roku życia

• osoby z orzeczoną niepełnosprawnością 

•  osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem nie wyższym niż  zawodowe, liceum, technikum)

• osoby długotrwale bezrobotne  (tj. niepracujące powyżej 12 miesięcy)

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby,  które prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.  

Projekt: POMYSŁ NA BIZNES  

Projekt:  DOTACJE  NA  50+  (dla osób powyżej 50 r.ż.) 

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA. Zapraszamy !

Formularze zgłoszeniowe wraz z regulaminem: www.oddzial.fgsa.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji:

Gabriela Kaprot: (32) 72 85 968,  biznes@oddzial.fgsa.pl     

Roman Pełka: (32) 72 85 962,  dotacje50@oddzial.fgsa.pl

Wróć