aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Prawie wszystkie chętne dzieci przyjęte do przedszkoli

12.06.2017

Rekrutacja do psarskich przedszkoli jest już zakończona. Zapewnienie miejsca w przedszkolach wszystkim chętnym dzieciom stanowiło dla gminy duże i kosztowne wyzwanie. Rządowa reforma oświaty przywracająca obowiązek szkolny dopiero od 7 roku życia oznaczała w praktyce pozostanie 6-latków dalej w przedszkolach, a co za tym idzie blokowanie miejsc w przedszkolach dzieciom z młodszych grup wiekowych. Mimo zapewnień dyrektorów i władz gminnych, że psarskie szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie 6-latków do klas pierwszych szkół podstawowych, większość rodziców w tym roku nie zdecydowała się na taki krok.

Jest to szczególnie bolesne dla samorządu w sytuacji, gdy ciąży na nas obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach także wszystkim chętnym 3-latkom. To nowość wchodząca w życie od 1 września 2017 r., ponieważ w ubiegłym roku szkolnym gwarancję taką otrzymywały dopiero dzieci 4-letnie. Zatem skojarzenie pozostających w przedszkolach 6-latków z wprowadzaniem do przedszkoli 3-latków spowodowało sytuację, gdy chętnych na zbliżający się rok szkolny było więcej niż wolnych miejsc.

Gdyby nie uchwalenie tej nowelizacji nie mielibyśmy problemu z zabezpieczeniem dzieciom miejsc w przedszkolach, w tym także wszystkim chętnym 3-latkom, ponieważ nasz dotychczasowy system sprzed reformy w 100% na to pozwalał. Stale czynione gminne inwestycje w rozwój infrastruktury przedszkolnej pozwoliły nam na utworzenie w placówkach przedszkolnych ok. 325 miejsc, co stanowiło adekwatną liczbę do istniejących potrzeb. Dopiero rządowe wprowadzenie do przedszkoli dzieci z 4 roczników wygenerowało problem braku miejsc.

Staraliśmy się jednak znaleźć optymalne rozwiązania i podjęliśmy działania zwiększające liczbę miejsc w grupach przedszkolnych dla najmłodszych dzieci.

Pierwszym z nich było utworzenie w Szkole Podstawowej w Dąbiu dodatkowego oddziału przedszkolnego, który będzie funkcjonował już od 1 września 2017 r. Nabór do niego przeprowadzono zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Psary Uchwałą Nr XXVII/296/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. W wyniku rekrutacji przyjęto do niego 25 chętnych dzieci z terenu naszej gminy, które nie dostały się do gminnych przedszkoli w I etapie postępowania rekrutacyjnego.

Kolejnym jest trwająca obecnie budowa 3-oddziałowego przedszkola przy istniejącej Szkole Podstawowej w Gródkowie, na którą gmina pozyskała  unijne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ponieważ rządowa reforma pozostawiła nam niewiele czasu na przygotowanie budynek zostanie oddany do użytku w styczniu 2018 roku. Do końca grudnia br. przedszkolaki uczęszczać będą do aktualnie funkcjonujących oddziałów przy szkole.

Trzecim jest planowane utworzenie w Psarach nowego przedszkola i żłobka. Już jesienią 2017 roku zostanie ogłoszony przetarg na jego budowę. Pierwotnie budynek miał być przeznaczony wyłącznie na żłobek, jednak wójt wraz z Radą Gminy podjęli decyzję o dodaniu do projektu również przedszkola, które będzie mogło przyjąć ok. 100 przedszkolaków, co zostało podyktowane właśnie zmianami prawa oświatowego.

Reasumując nasza gmina podjęła wszelkie możliwe działania, aby sprostać przedszkolnej reformie. W wyniku rekrutacji wstępnej i uzupełniającej przyjęliśmy wszystkie 6 i 5-latki oraz prawie wszystkie 4 i 3-latki. Ostatecznie gminne przedszkola nie przyjęły zaledwie 27 dzieci 3-letnich oraz 2 dzieci 4-letnich, co stanowi ok. 6% dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie naszej gminy. Niewielki odsetek rodziców dzieci 3 i 4-letnich nieprzyjętych w I etapie rekrutacji do przedszkoli, ostatecznie zdecydował się nie skorzystać z opieki przedszkolnej.

Wróć