aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach wyruszyli do mieszkańców Gminy Psary z nowymi umowami na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

02.03.2017

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach rozpoczęli dystrybucję nowych umów na dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków. Nowa umowa spowodowana jest centralizacją podatku od towaru i usług VAT oraz uporządkowaniem obowiązków leżących po stronie Dostawcy i Odbiorcy. Podpisanie nowej umowy nie powoduje zwiększenia dotychczasowych opłat za wodę i odprowadzenie ścieków.
Pracownicy roznoszą umowy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 19.00. Każdy z pracowników wyposażony jest w służbową imienną legitymację oraz upoważnienie dyrektora ZGK. W razie wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić dzwoniąc pod numer 32 360 16 70, 32 360 16 71 lub 668 299 566.

23 lutego 2017 r. Rada Gminy Psary podjęła Uchwałę nr XXVII/299/2017 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli takich nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. W związku z tym, na terenie Gminy przeprowadzona zostanie ankietyzacja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w firmach podczas prowadzonej działalności gospodarczej wśród właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Ankiety będą dostarczane przez pracowników ZGK. Przedsiębiorcy, którzy je otrzymają, proszeni są o ich wypełnienie i dostarczenie do siedziby urzędu, wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary lub przesłanie skanu ankiety na adres mailowy: srodowisko@psary.pl

Wzór upoważnienia do pobrania TUTAJ.

Wróć