aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Podpisano umowę na remont ul. Zielonej w Preczowie

27.12.2017

30 listopada podpisano umowę na remont części nawierzchni drogi gminnej ul. Zielonej w Preczowie wraz z budową sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej. To drugi etap prac prowadzonych na tej ulicy.

W ramach inwestycji planowana jest modernizacja odcinka drogi o długości około 163 m. Przedsięwzięcie przewiduje rozbiórkę warstwy asfaltowej, wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem, wykonanie wpustów ulicznych oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zastosowana technologia spowoduje podniesienie istniejącej niwelety jezdni o około 7 cm. Dodatkowo na remontowanym odcinku wykonana zostanie kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w granicach pasa drogowego.

Wykonawcą inwestycji jest firma IDUA Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, a jej koszt wyniesie 194 647,50 zł. Zgodnie z umową prace potrwają do 31 maja 2018 r. Pierwszy etap prac na ul. Zielonej w Preczowie wykonano w 2014 r. Powstało wówczas 190 m drogi z kostki brukowej o szerokości 3,3 m.

Wróć