aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Podpisano umowę na realizację usługi „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie gminy Psary”

11.01.2018

15 grudnia podpisano umowę na realizację usługi „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary”. Przedsięwzięcie pozwoli na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań elektronicznych w komunikacji między mieszkańcami a urzędem i instytucjami publicznymi w gminie. Całkowity koszt projektu informatycznego wyniesie blisko 1 mln 60 tys. zł, z czego ponad 724 tys. zł stanowi unijna dotacja.

Dzięki inwestycji rozpocznie się świadczenie 28 nowych e-usług publicznych. Każdy mieszkaniec będzie mógł założyć sobie indywidualne internetowe konto, które pozwoli mu na łatwy i szybki kontakt z urzędem i jego jednostkami.

Projekt przyniesie wiele korzyści zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Zostanie uruchomiony m.in. jednolity portal informacyjny dla mieszkańców oraz spersonalizowany moduł płatności elektronicznych. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli uzyskać dane dotyczące np. aktualnych stawek podatkowych, indywidualnych zobowiązań płatniczych wobec administracji lokalnej, a nawet dokonać płatności online m.in. za wywóz odpadów, podatek od nieruchomości czy zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Działać będzie również system E-woda, który pozwoli na sprawną komunikację mieszkańców z Zakładem Gospodarki Komunalnej odnośnie m.in. ilości zużytej wody i płatności za usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Internetowe załatwianie spraw obejmie również Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatkowo wdrożone zostaną elektroniczne moduły do prowadzenia konsultacji społecznych i komunikacji z interesantami, w tym do składania pism urzędowych oraz sprawdzania stanu ich realizacji.

Powstanie także platforma elektroniczna do obsługi Rady Gminy w Psarach, która usprawni organizację obrad. System ten będzie ewidencjonował skład rady, obecność na posiedzeniach, rejestry uchwał, protokoły i inne dokumenty. Mieszkańcy za jej pomocą będą mogli kontaktować się z radnymi czy umówić na spotkanie. W ramach projektu wdrożony zostanie także moduł E-rejestry, pozwalający na wyszukiwanie stowarzyszeń i fundacji.

Usprawnienia obejmą również placówki oświatowe. Zostanie uruchomiony tzw. e-dziennik, który umożliwi rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce swoich dzieci oraz kontakt z nauczycielami. System pozwoli na składanie wielu dokumentów w formie elektronicznej, np. wniosku o przyjęcie do szkoły czy przedszkola, wydanie duplikatu legitymacji, wyrażenia zgody na wycieczkę dziecka czy dokonania wpłaty na Radę Rodziców.

Projekt E-Psary obejmie Urząd Gminy w Psarach oraz 7 podległych mu jednostek: Zakład Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkołę Podstawową w Psarach, Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Sarnowie i Strzyżowicach oraz Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w Dąbiu i Gródkowie.

Dodatkowo uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych i wyposażenia komputerowego w Urzędzie Gminy Psary oraz jednostkach organizacyjnych. Oznacza to stworzenie sieci teleinformatycznych pomiędzy budynkami szkolno-przedszkolnymi, zakup wraz z instalacją i konfiguracją 8 serwerów, 10 komputerów, 10 skanerów, 10 czytników, 17 zasilaczy awaryjnych i macierzy.

Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą usługi został Lider konsorcjum REKORD SI Sp. z o.o., a jej koszt wynosi 913 767 zł. Całkowity koszt projektu informatycznego wyniesie blisko 1 mln 60 tys. zł, z czego 724 741,88 zł stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostanie wykonane do 31 maja 2018 r.

Wróć