aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Podpisano umowę na budowę Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach

13.06.2017

Po wielu latach starań modernizacja całego kompleksu remizy OSP w Strzyżowicach wraz z budową nowoczesnej sali koncertowo - szkoleniowej staje się faktem. Wartość inwestycji wynosi nieco ponad 6 mln zł, z czego gmina Psary uzyskała wstępną gwarancję na dotacje unijne w wysokości blisko 1,5 mln zł.

5 czerwca podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. „Termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej funkcji”. Wykonawcą zadania została, wyłoniona w drodze konkurencyjnego przetargu, firma Efekt Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich.

Planowana inwestycja przewiduje m.in. rewitalizację części budynku remizy OSP w Strzyżowicach, znajdującego się obecnie w stanie surowym, wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych w postaci gminnego centrum kulturalno - szkoleniowego.

Projekt przedsięwzięcia zakłada całkowitą przebudowę wnętrza. Wydzielone zostaną dwie główne sale – audytoryjna dla ponad 200 widzów i konferencyjno-cateringowa.

W sali audytoryjnej zaprojektowano pochyłą widownię o układzie amfiteatralnym dla 201 osób. Fotele teatralne wyposażone zostaną w mechanizm składania siedzisk. Sufit oraz ściany pokryte zostaną akustycznymi płytami, dzięki którym dźwięk rozkłada się równomiernie, a hałas dobiegający z zewnątrz zostaje wyciszony. Powoduje to poczucie komfortu – w sali przebywa się z przyjemnością, szybciej się odpoczywa i wydajniej pracuje. Na wprost widowni umiejscowiona będzie podniesiona scena i małe zaplecze dla obsługi imprez. Sala zyska profesjonalny sprzęt nagłaśniający, specjalistyczne oświetlenie, w tym 16 reflektorów scenicznych, rzutnik, zwijany ekran i kotarę sceniczną. Za widownią, na poziomie antresoli, wydzielone zostaną pomieszczenia reżyserki, techniczne i mała salka narad.

Sala wielofunkcyjna przeznaczona będzie do przeprowadzania szkoleń, kursów oraz innych form związanych z podnoszeniem kwalifikacji, organizowaniem imprez okolicznościowych i muzycznych, występami kabaretów, małymi spektaklami teatralnymi oraz pokazami filmów.

Druga, mniejsza sala konferencyjno-cateringowa, na której odbywać się będą mniej liczne szkolenia i konferencje, przylega bezpośrednio do istniejącej kuchni, dzięki czemu odbywające się na niej spotkania będzie można połączyć z serwowaniem poczęstunków. Obok mniejszej sali znajdować się będzie usytuowana pod widownią szatnia.

Wyremontowana zostanie również część już istniejąca, wykorzystywana przez filię biblioteki, ośrodek zdrowia, pocztę, jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Śpiewaczy Strzyżowiczanie. Wykonana zostanie instalacja sanitarna, elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna. Każda mieszcząca się w budynku instytucja będzie miała osobną instalację CO z dedykowanym nowoczesnym kotłem.

Powstanie również zaplecze socjalne, szatnie, sanitariaty i łazienki dla OSP. W pierwszej kolejności przebudowane zostaną garaże strażackie, by przyjąć nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Strzyżowice, który trafi do jednostki już jesienią. Wykonane zostaną  podłogi i posadzki, balustrady ze stali nierdzewnej oraz wentylacja mechaniczna garaży. Obniżone zostaną ponadto wjazdy do garaży, a drzwi wewnętrzne będą wymienione. Na piętrze nad garażami OSP remont przejdą pomieszczenia wykorzystywane m.in. do prób Zespołu Śpiewaczego. W tej części budynku zaplanowana jest przebudowa sanitariatów i kuchni. Zostaną wymienione okładziny podłóg oraz drzwi.

Przewidziana jest termoizolacja całego budynku. Zgodnie z projektem docieplony zostanie dach, fundamenty oraz ściany 15 cm warstwą styropianu. Całość zyska nową elewację w różnych odcieniach szarości z pomarańczowo-czerwonymi elementami.

Modernizacja budynku przewiduje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, by zmniejszyć niską emisję. Na dachu budynku przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 10 kW. Dzięki panelom fotowoltaicznym zostanie wyprodukowana energia elektryczna, która wykorzystana będzie m.in. do oświetlenia budynku. Źródłem ciepła będzie pompa ciepła o mocy 22kW, która jest doskonałym rozwiązaniem grzewczo-chłodzącym, przeznaczonym dla tego typu budynku.

Przedsięwzięcie, które zostanie przeprowadzone w Strzyżowicach przewiduje wykonanie dróg, chodników oraz 20 nowych miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, z kostki brukowej. Teren zyska również oświetlenie zewnętrzne.

W wyremontowanym oraz zmodernizowanym budynku, gmina planuje świadczyć usługi dla mieszkańców, m.in. w postaci szkoleń, wykładów, seminariów, zajęć grupowych, koncertów, pikników oraz festynów integracyjnych. Nowy budynek będzie pełnił jednocześnie funkcję edukacyjną, społeczną i kulturową. Będzie to wreszcie pierwsza w gminie nowocześnie wyposażona sala audytoryjna z pochyłą widownią, która z pewnością będzie w pełni wykorzystywana.

Prace przy budowie Centrum Usług Społecznych rozpoczną się jeszcze w czerwcu. Zgodnie z umową zadanie zostanie zrealizowane do końca października 2018 r., a jego łączny koszt wyniesie 6 011 399,95 zł. Gmina Psary zdobyła unijne dofinansowanie na to przedsięwzięcie w kwocie 738 147,48 zł. Ponadto psarski samorząd ubiega się dodatkowo o dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Strzyżowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W maju Urząd Gminy w Psarach złożył wniosek, w którym aplikujemy o 699 468,62 zł dotacji.

Wróć