aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Nowy rok harcerski

20.09.2017

Już po raz kolejny zuchy, harcerze i instruktorzy powitali nowy rok harcerski. Wieczorem, 15 września przy ognisku w Dąbiu, spotkali się harcerze z Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej.

Swoją obecnością zaszczycili ich goście, którzy są przyjaciółmi harcerstwa. Wśród nich znaleźli się wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Nagły, radna Grażyna Polasiak, dyrektorzy gminnych szkół: Dorota Pronobis-Kościńska, Małgorzata Barańska, Joanna Marcinkowska, prezesi koła PTTK oddziału w Będzinie Mirosław Adamczyk i Stanisław Góra, przewodnicy PTTK Janina Góra i Marek Łebzuch oraz dawni instruktorzy, rodzice, dziadkowie.

W tym roku po raz pierwszy instruktorzy ZHP środowiska Psary druhowie Henryk Czapla, Sylwester Dembiński i Marek Łebzuch zadbali o to, aby zuchom i harcerzom łatwiej było się pogodzić z nadchodzącą jesienią, dlatego przygotowali część obozowej pionierki, wykonali bramę, totem, „wariata” na menażki, rozbili namiot itp. Wszystko przypominało o miłej obozowej przygodzie. Po uroczystym apelu, na którym druhna komendant phm. Dorota Schmatolla krótko przedstawiła plany na nadchodzący rok, rozpoczęło się ognisko. Rozpalił je wójt Tomasz Sadłoń wraz z druhną komendant oraz dyrektorką GOK Anną Nagły.

Gromady zuchowe i drużyny harcerskie przygotowały krótkie wystąpienia, pląsy i piosenki. Ognisko poprowadziła druhna Ola Madejska, a cudowne harcerskie piosenki przygotował i śpiewał druh Paweł Klimczyk. Po zakończeniu ogniska, kiedy harcerze rozeszli się do domów, długo jeszcze instruktorzy środowiska Psary śpiewali i gawędzili. Jesteśmy dumni, bo żadna piosenka harcerska się nie powtórzyła. Do zobaczenia za rok. CZUJ, CZUJ, CZUWAJ!

Wróć