aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Medale i ordery dla psarskich samorządowców i urzędników

26.09.2017

25 września w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim uhonorowano „Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę” cztery pracownice Urzędu Gminy Psary oraz orderami „Za Zasługi dla Sportu” wójta gminy Psary i radnego Rady Gminy Psary.

Medale i odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek w asyście II wicewojewody śląskiego Mariusza Trepki. „Złote Medale za Długoletnią Służbę” otrzymały: skarbnik gminy Psary Joanna Przybyłek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Celka, inspektor Barbara Cichoń i podinspektor Halina Krawiec. Odznaki „Za Zasługi dla Sportu” wręczono: srebną wójtowi gminy Psary Tomaszowi Sadłoniowi i brązową radnemu Rady Gminy Psary Adamowi Adamczykowi.

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych odbyła się w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 25 września. Uhonorowanych zostało kilkadziesiąt osób z województwa śląskiego, szczególnie zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego takich jak: działalność kulturalna, charytatywna oraz praca zawodowa.

Wróć