aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Jubileusz 90-lecia OSP w Sarnowie

05.06.2017

28 maja 2017 jednostka OSP Sarnów uroczyście świętowała 90-lecie swego istnienia.

Obchody jubileuszu zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie, po której nastąpił przemarsz pododdziałów OSP z terenu gminy Psary i gmin sąsiednich oraz zaproszonych gości na plac przy remizie OSP w Sarnowie.

Po uroczystym złożeniu meldunku przez naczelnika OSP Sarnów druha Łukasza Janotę prezesowi Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druhowi Tomaszowi Sadłoniowi i wciągnięciu flagi na maszt nastąpiła ceremonia wręczenie medali i odznaczeń.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1/II/2017 z dnia 20.02.2017 r. nadało złoty medal za zasługi dla pożarnictwa następującym druhom: Stanisławowi Rozmusowi, Andrzejowi Knapikowi i Kazimierzowi Solipiwko.

W imieniu zmarłego przed dwoma miesiącami druha Kazimierza Solipiwko, medal odebrał jego wnuk druh Patryk Nos.

Srebrnym medale Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego nagrodziło druhów: Łukasza Janotę, Mateusza Smoczyńskiego, Mieczysława Stelmacha, Grzegorza Stelmacha, Andrzeja Nowaka.

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa nadano druhnie Małgorzacie Stelmach.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Będzinie Uchwałą nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r. nadało odznakę Strażak Wzorowy następującym druhnom i druhom: Beacie Pytel, Oktawii Kozłowskiej, Andrzejowi Pytlowi, Krzysztofowi Wielechowskiemu, Patrykowi Żakowi, Łukaszowi Sikorze.

Dalsze uroczystości jubileuszowe odbywały się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sarnowie, gdzie przedstawiono historię OSP Sarnów, zaprezentowano pokaz multimedialny archiwalnych zdjęć ilustrujących 90-lat działalności Strażaków-Ochotników z Sarnowa i wręczono podziękowania i statuetki dla sponsorów, darczyńców i przyjaciół OSP Sarnów. Z rąk Prezesa Mateusza Smoczyńskiego i Naczelnika Łukasza Janoty okolicznościowe dyplomy i statuetki odebrali m.in. Marek Gaciarz – przedsiębiorca z Sarnowa, Anna Nagły – Dyrektor GOK Gminy Psary, oraz reprezentacje zespołów folklorystycznych działających pod OSP Sarnów - „Dąbie” i „Zagłębianki”.

Do zacnych Jubilatów wiele ciepłych słów i serdeczności skierowali m.in. generał brygadier Zbigniew Meres, biskup diecezji sosnowieckiej ks. dr Grzegorz Kaszak, Komendant PSP Będzin brygadier Dariusz Zawadzki.

Jednostka otrzymała też bardzo przydatny do codziennej służby podarunek od Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia w postaci nowego umundurowania.

Po części oficjalnej gospodarze zaprosili wszystkich gości na poczęstunek. W tym szczególnym dla ochotników z Sarnowa dniu towarzyszyli im: naczelnik Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Będzin kapitan Szymon Gwóźdź, prezes Zarządu Gminnego OSP, wójt gminy Psary oraz prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Tomasz Sadłoń, prezes Sądu Koleżeńskiego ZOSP RP dh Paweł Kubica, Komendant Gminny OSP dh Tomasz Kot, prezes honorowy Zarządu Gminnego OSP dh Marian Kozieł, dowódca Grupy Poszukiwawczej z Niegowonic dr Tomasz Męcik-Kronenberg, zastępca wójta gminy Psary Marta Szymiec, sekretarz gminy Psary Mirella Barańska-Sorn, radni Rady Gminy z Sarnowa Aleksander Jewak i Małgorzata Ilona Pasek, wiceprzewodniczący Rady Gminy dh Jacek Gwóźdź, dyrektor GOK gminy Psary Anna Nagły, proboszcz Parafii pw. Jezusa Chrystusa  Dobrego Pasterza w Sarnowie Andrzej Ciszewski, sołtys Sarnowa Zofia Musiał, wieloletni sołtys Sarnowa Maria Dziedzic oraz prezesi sąsiednich jednostek OSP wraz z delegacjami strażaków.

Organizację Jubileuszu OSP Sarnów wsparł Ośrodek Kultury w Sarnowie, który od lat harmonijnie współpracuje z tą jednostką.

Wróć