aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

II Colloquium – Przyszłość śląskich miast

06.03.2018

28 lutego w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się II Colloquium – Przyszłość śląskich miast. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Nowa urbanizacja na starym podłożu”. Wśród prelegentów był wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń.

Colloquium zostało zorganizowane w ramach jubileuszu 60-lecia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Podczas konferencji wymieniono poglądy m.in. na temat przebiegu i kształtu procesów suburbanizacji, reurbanizacji i metropolizacji w regionie zurbanizowanym oraz zaprezentowano nowe idee i różne perspektywy kształtowania nowej urbanizacji w powiązaniu z tworzeniem się nowej gospodarki w regionie. W panelu na temat nowej urbanizacji w perspektywie architektonicznej wśród prelegentów był wójt Tomasz Sadłoń.

Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, przy współudziale Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Wróć