aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

90. lecie OSP Dąbie

20.09.2017

16 września odbyła się uroczystość z okazji 90. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu. Jubileusz zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbiu, którą odprawił ksiądz Edward Kołomański.

Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów OSP z terenu gminy Psary oraz zaproszonych gości na plac przy remizie, gdzie naczelnik OSP Dąbie druh Piotr Madej złożył meldunek wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druhowi Zdzisławowi Banasiowi. Następnie wciągnięta została flaga na maszt i przystąpiono do ceremonii wręczenia medali i odznaczeń.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1/II/2017 z dnia 20.02.2017 nadało Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla druhów: Grzegorza Jaworka, Sławomira Korzonka, Jerzego Czapli, Damiana Jaworka. Z kolei Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa przyznano druhowi Tomaszowi Krasoniowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Będzinie Uchwałą nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 nadało odznakę Strażak Wzorowy następującym druhom: Robertowi Madejowi, Marcinowi Czapli, Piotrowi Kocotowi, Marcinowi Wilczkowi, Piotrowi Biegańskiemu i Marcinowi Kocotowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Psarach Uchwałą nr 1/2017 z dnia 10.01.2017 nadało także odznaki za wysługę lat: 60. lecie Janusz Kozieł, 55. lecie Stanisław Pasamonik, 50. lecie Zbigniew Nykiel, 45. lecie Kazimierz Ciepliński, 40. lecie Jerzy Madej, Andrzej Wojdas, Zenon Jędrzejewski, Sławomir Niedbał, 30. lecie Grzegorz Jaworek, 20. lecie Piotr Madej, Jerzy Czapla, Tomasz Krasoń, 15. lecie Sławomir Korzonek, 10. lecie Piotr Biegański, Przemysław Biedroń, Grzegorz Czapla, Marcin Kocot, Piotr Kocot, Marcin Czapla, Robert Madej, 5. lecie Aldona Sapińska, Joanna Biegańska, Roksana Madej, Karolina Marczewska, Bożena Madej, Halina Niedbała, Krystyna Białas, Waldemar Latos, Jerzy Niedbała.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Psarach Uchwałą nr 1/2017 z dnia 10.01.2017 nadało Srebrną Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” druhowi Jakubowi Jaworkowi oraz Brązową Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” druhnie Annie Madej oraz druhom: Patrykowi Pawlikowi, Mateuszowi Niedbale, Dominikowi Madejowi, Danielowi Biedroniowi i Patrykowi Wilczkowi.


Podczas uroczystości jubileuszowych druhna Aldona Jędrzejewska przedstawiła historię OSP Dąbie, a w imieniu wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia, zastępca wójta gminy Psary Marta Szymiec złożyła gratulacje wszystkim strażakom, podziękowała im za dotychczasową pracę i życzyła sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z pełnionej służby oraz bezpiecznych powrotów z akcji. Do życzeń dołączyła także prezent, którym było umundurowanie: jedno ubranie specjalne bojowe i siedem ubrań koszarowych.

Ten szczególny dla ochotników z Dąbia dzień umiliła swą grą Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej. W święcie uczestniczyli ponadto: wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP druh Zdzisław Banaś, zastępca komendanta PSP w Będzinie kapitan Arkadiusz Spera, prezes Zarządu Gminnego OSP, wójt gminy Psary druh Tomasz Sadłoń, komendant Gminnego OSP druh Tomasz Kot, prezes honorowy Zarządu Gminnego OSP druh Marian Kozieł, zastępca wójta gminy Psary Marta Szymiec, sołtys sołectwa Dąbie Tadeusza Kubik, sołtys i prezes honorowy druh Janusz Kozieł, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbiu, Związku Pszczelarzy, dyrektor MKS Będzin Mariusz Korpak, pracownice Urzędu Gminy Psary Barbra Sonik i Krystyna Tabor, prezesi i delegacje gminnych jednostek OSP.

Strażacy z Dąbia podziękowali także swoim sponsorom, darczyńcom i przyjaciołom Marcinowi Celi, Zbigniewowi i Ewie Warmuz, Witoldowi Gaikowi oraz Mariuszowi Kawiorskiemu.

Wróć