aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Gmina Psary zdobyła kolejne dofinansowanie dla powstającego przedszkola w Gródkowie

03.07.2017

Nasza gmina zdobyła dofinansowanie do projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Psary”. Wartość projektu to 510 266,46 zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 433 726,49 zł.


Od stycznia trwa budowa przedszkola w Gródkowie przy istniejącej szkole podstawowej. Prócz realizacji zadania infrastrukturalnego, psarski samorząd chciał również uatrakcyjnić ofertę edukacyjną tworzonej placówki poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych ruchowo-korekcyjnych, logopedycznych oraz stymulujących rozwój psychoruchowy. W tym celu gmina stworzyła projekt, który zgłosiła do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).


W czerwcu Zarząd Województwa oceniał nadesłane propozycje. Projekt gminy Psary zajął 3 miejsce na liście rankingowej i tym samym otrzymał dofinansowanie. Dzięki niemu dzieci w wieku 3-4 lata będą mieć dostęp do nowoutworzonych miejsc w przebudowanej infrastrukturze przedszkolnej dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych. Przedszkole zostanie doposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki. Ponadto poszerzona zostanie oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych m.in. stymulujących rozwój psychoruchowy (zajęcia rytmiczno-taneczne, logo rytmika, psychoruchowe na basenie oraz zajęcia logopedyczne).


W ramach dofinansowania planowane jest również doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany będzie  od 1 października 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.


To już kolejne dofinansowanie, które wspomoże budowane przedszkole w Gródkowie. Przypomnijmy, że w marcu pozyskano już wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 873 876,60 zł. Łączny koszt budowy przedszkola wynosi 1 392 234,25 zł, a więc pozyskana dotacja stanowi prawie 63% wartości inwestycji.

Wróć