aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Gmina Psary w metropolii

31.05.2017

Przez ostatnie dwa miesiące 41 gmin Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego zajmowało się kluczową kwestią dla rozwoju naszego regionu, czyli utworzeniem związku metropolitalnego. 29 maja na uroczystej sesji Rada Miasta Katowice na wniosek wszystkich tych gmin podjęła jednogłośnie uchwałę o złożeniu wniosku o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia „Silesia”.

Duże miasta konurbacji górnośląskiej już od wielu lat starały się o utworzenie związku metropolitalnego współfinansowanego z budżetu centralnego, który pozwoliłby sprawniej zarządzać i rozwijać ten ogromny organizm miejski. Wieloletnie starania przyniosły wreszcie efekt w tym roku, kiedy to 9 marca 2017 r. parlament RP uchwalił ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Ten akt prawny dał podstawy do utworzenia związku, który ma szansę sprawnie koordynować współdziałanie gmin i miast oraz stać się motorem napędowym rozwoju naszego regionu. Ustawa gwarantuje związkowi dodatkowe finansowanie z tytułu pięcioprocentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących obszar metropolii. Te dodatkowe środki dla naszego regionu przekazane z budżetu państwa, szacuje się na ok. 300 mln zł na rok.


Główne zadania związku metropolitalnego koncentrować się będą na organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz zrównoważonej mobilności, prowadzeniu skoordynowanej polityki przestrzennej i kształtowaniu ładu urbanistycznego, promocji metropolii w kraju i za granicą oraz prowadzeniu kompleksowych i wszechstronnych działań na rzecz poprawy jakości życia w metropolii oraz jej rozwoju społeczno – gospodarczego. Metropolia jest ogromną szansą dla naszego regionu, a 300 mln zł z budżetu centralnego, przeznaczone na rozwój naszej najbliższej okolicy, to niezaprzeczalny atut tego związku.


Gmina Psary także otrzymała zaproszenie do przystąpienia do związku metropolitalnego. W związku z tym radni gminy Psary 12 kwietnia podjęli uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie, by poznać opinie mieszkańców. Konsultacje trwały od 18 kwietnia do 5 maja br. i przeprowadzane były w różny sposób. Można było pisemnie bądź elektronicznie wypełnić „Formularz wyrażania opinii” oraz wziąć udział w spotkaniu, które odbyło się 24 kwietnia br. w sali bankietowej w Dąbiu. Uczestnikiem tego spotkania był m.in. Wojciech Skrzypek, dyrektor biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który odpowiadał na pytania przybyłych. Mieszkańcy obawiali się, że gmina będzie musiała oddać część kompetencji do związku oraz że problemy naszej gminy nie będą dostrzegane na forum metropolii, a samo ciało zostanie zdominowane przez duże miasta Górnego Śląska i Zagłębia. Wojciech Skrzypek zapewnił, że metropolia nie odbierze kompetencji gminie lecz samorząd gminy może zdecydować o przekazaniu realizacji zadania własnego przez związek metropolitalny, co będzie potwierdzone odpowiednią umową. W Psarach podobny mechanizm od kilkunastu lat stosowany jest w zakresie komunikacji publicznej. Gmina Psary będąc członkiem Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, uczyniła ten podmiot odpowiedzialnym za organizację na swoim terenie transportu zbiorowego.


Dyrektor Skrzypek podkreślił także, że decyzje w związku metropolitalnym będą podejmowane podwójną większością głosów. Oznacza to, że do akceptacji określonych rozstrzygnięć potrzeba większości gmin tworzących związek oraz taką liczbę delegatów reprezentujących gminy, że mieszkańcy tych gmin stanowić będą większość ludności zamieszkałej na obszarze związku metropolitalnego.


Podczas konsultacji w gminie Psary złożono jedynie 19 opinii, z czego tylko 2 były przeciwko przystąpieniu do metropolii. Dlatego też radni gminy Psary 15 maja br. przyjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie wejścia gminy Psary w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego.


Zgodnie z procedurą tworzenia związku, uchwały wszystkich 41 gmin trafiły do Rady Miasta Katowice, która na uroczystym posiedzeniu 29 maja br. jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia „Silesia”. Uroczystość miała miejsce w sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, a jej najważniejszym punktem było podpisanie upamiętniającego całe wydarzenie aktu przez wszystkich prezydentów, burmistrzów i wójtów reprezentujących miasta i gminy wchodzące w skład metropolii. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń i Przewodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica.


Uchwała Rady Miasta Katowice została przekazana wojewodzie, który z kolei przekaże ją do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do 30 czerwca br. Rada Ministrów ma czas na wydanie rozporządzenia oficjalnie tworzącego związek metropolitalny, który rozpocząłby swoją działalność od 1 lipca.

 

Wróć