aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Gmina Psary otrzyma ponad 4,2 mln zł unijnej dotacji na 5 projektów

24.05.2018

W maju ogłoszono listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Aż 5 gminnych inwestycji, dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych, otrzyma dotacje, których łączna wartość wyniesie aż 4 201 401,20 zł.

Bardzo się cieszę z decyzji, na którą długo czekaliśmy, o dofinansowaniu 5 gminnych inwestycji. - mówi Urszula Pawlik, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – Otrzymanie tych pieniędzy sprawi, że montaż finansowy umożliwiający realizację tych wszystkich projektów stanie się faktem. Warto dodać, że trwają już bardzo zaawansowane prace przy dwóch zadaniach – termomodernizacji remiz w Górze Siewierskiej i Strzyżowicach oraz ruszyło trzecie – szkoły w Strzyżowicach. Natomiast termomodernizację byłej szkoły w Goląszy Górnej, która została najwyżej ocenionym projektem w tym naborze w całym województwie, planujemy rozpocząć pod koniec tego roku. Największe dofinansowanie zdobył program skierowany do mieszkańców. Dzięki 1,5 mln zł dotacji zostanie wymienionych 50 starych pieców węglowych oraz zostaną zainstalowane odnawialne źródła energii.

Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy OSP w Strzyżowicach otrzyma dofinansowanie

Pierwszy z projektów, który otrzyma dofinansowanie dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach. Przedsięwzięcie to obejmuje modernizację systemu grzewczego, w tym wymianę starych kotłów na nowe oraz montaż pompy ciepła, ocieplenie ścian budynku, dachu i podłogi, wymianę okien, przebudowę instalacji gazu, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej.

Warto wspomnieć, że w budynku remizy OSP trwa budowa Centrum Usług Społecznych, w postaci gminnego centrum kulturalno-szkoleniowego. Powstaje tam sala audytoryjna dla ponad 200 widzów i konferencyjno-cateringowa. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 6 011 399,95 zł, z czego psarski samorząd pozyskał dofinansowania dwóch projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 – jeden w wysokości 693 477,65 zł na wspomnianą termomodernizację, a drugi w wysokości 738 147,48 zł na remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych oraz dotację w wysokości 520 000 zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Wykonawcą inwestycji jest firma Efekt Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich, a prace potrwają do końca października.

Unijną dotacją zostanie wsparta termomodernizacja remizy w Górze Siewierskiej

Kolejnym projektem, który zostanie objęty dofinansowaniem jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Siewierskiej. W ramach tego przedsięwzięcia zostaną ocieplone ściany i dach, wymienione wszystkie okna i drzwi oraz instalacje grzewcze. Planowany jest również montaż instalacji wentylacji mechanicznej oraz pompy ciepła.

Poza wspomnianą kompleksową modernizacją energetyczną budynku w Górze Siewierskiej trwają również prace remontowe dzięki, którym powstanie tam nowa sala widowiskowa, zespół pomieszczeń usług kulturalnych oraz zaplecze kuchenne o łącznej powierzchni 753,38 m².

Wykonawcą inwestycji jest BIURO SERWIS Izabela Jędrzejewska z Katowic, a jej koszt to 2 249 332,08 zł, z czego 479 580,37 zł stanowi  dotacja w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz 1 mln zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Zgodnie z umową prace potrwają do końca lipca.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach zostanie wsparta blisko 1 mln zł unijnej dotacji

W maju rozpoczęły się prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach, która również zostanie wsparta dotacją w ramach RPO WSL 2014-2020. Przedsięwzięcie to obejmuje ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę okien, drzwi, grzejników i oświetlenia oraz montaż instalacji odgromowej. Zgodnie z umową prace potrwają do 31 października, a ich koszt wyniesie 1 187 000 zł, z czego aż 918 856,46 zł stanowi unijna dotacja. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm NORM-HAUS Sp. z o.o. oraz NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek z Olesna.

Jesienią ruszą prace w budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej

Następnym przedsięwzięciem, które znalazło się na liście dofinansowanych projektów jest termomodernizacja budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej. Inwestycja ta zakłada remont pokrycia dachu, wymianę okien i drzwi, wykończenie elewacji zewnętrznej oraz odtworzenie odgromienia. Ponadto w budynku zostaną wymienione instalacje wody, centralnego ogrzewania i oświetlenia, a istniejący piec na paliwo stałe zostanie zastąpiony kotłem gazowym. Planowany jest również montaż OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej.

Warto wspomnieć, że w byłej szkole w Goląszy Górnej prowadzone będą jeszcze dwa inne projekty. Pierwszy dotyczy remontu budynku ze zmianą sposobu użytkowania, dzięki któremu zostanie w nim utworzony klub aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub seniora i bawialnia. Drugi pozwoli na utworzenie mieszkania chronionego, które jest formą pomocy społecznej, przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Łączny koszt tych przedsięwzięć wynosi ponad 2,9 mln zł, z czego na termomodernizację psarski samorząd otrzyma unijną dotację w kwocie 549 343,11 zł, a na utworzenie mieszkania chronionego  504 470,01 zł. Złożony został też wniosek o dofinansowanie na remont ze zmianą sposobu użytkowania w kwocie 1 100 055,27 zł w ramach konkursu wspierającego unijnymi środkami przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji.

Kolejny program dotacji dla mieszkańców otrzyma dofinansowanie

Niezwykle ważnym dla psarskiego samorządu projektem, który również otrzyma dofinansowanie jest przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Psary. Dzięki temu pełną parą ruszy drugi z czterech programów, w którym mieszkańcy mogą otrzymać dotacje na modernizację swoich nieruchomości. W ramach tego zadania zostanie wymienionych 50 pieców węglowych na 40 gazowowych i 10 na biomasę oraz zostanie zainstalowanych 6 zestawów fotowoltaicznych i 18 instalacji kolektorów słonecznych. Wartość tego przedsięwzięcia wynosi 2 645 407,71 zł, z czego unijna dotacja to aż 1 560 143,70 zł.

Wnioski złożone przez psarski samorząd ocenione bardzo wysoko

Warto zaznaczyć, że spośród 93 zakwalifikowanych do dofinansowania projektów, aż 2, złożone przez psarski samorząd, znalazły się w pierwszej trójce najwyżej ocenionych. Pozostałe również zdobyły bardzo wysoką ilość przyznanych punktów. Wymienione termomodernizacje przyczynią się przede wszystkim do rozwiązania kluczowego problemu, jakim jest niski poziom efektywności energetycznej oraz wysoka emisyjność i energochłonność budynków. Przyniosą również nieocenione korzyści środowiskowe, dzięki obniżonym poziomom emisji zanieczyszczeń.

Wróć