aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Przekazanie wozu dla OSP w Preczowie

10.10.2017

7 października nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie. Wartość tego wozu to 247 300 zł.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych oraz złożenie meldunku przez naczelnika OSP Preczów druha Wojciecha Kameckiego wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druhowi Zdzisławowi Banasiowi.

Po meldunku orkiestra na czele z kapelmistrzem Ireneuszem Sobierajem odegrała hymn strażacki, a prezes OSP Preczów Jarosław Nowak przywitał gości. Wśród przybyłych był: wójt gminy Psary, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Psarach Tomasz Sadłoń, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach dh Zdzisław Banaś, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie starszy brygadier Adam Wilk oraz jego zastępca kapitan Arkadiusz Spera, poseł na Sejm RP IV i V kadencji Wiesław Jędrusik, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z wiceprzewodniczącym Jackiem Gwoździem, proboszcz parafii w Preczowie ksiądz kanonik Jan Dyliński, zastępca wójta gminy Psary Marta Szymiec, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn, honorowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Psarach dh Marian Kozieł, komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Psarach dh Tomasz Kot, kierowniczka Ośrodka Kultury w Preczowie Zofia Kyrcz, kierowniczka Ośrodka Kultury w Sarnowie Magdalena Gdesz-Sobczak, pracownice Urzędu Gminy Psary Halina Krawiec, Krystyna Tabor i Barbara Sonik. Ponadto Florian Bijak oraz sponsorzy Danuta i Zdzisław Wszoła, Agnieszka i Leszek Piwowarczyk, Alina i Mieczysław Malinowski, Karolina i Przemysław Gruda, Aneta i Bartłomiej Sidorczuk. W uroczystości udział wzięli także druhowie z OSP Sarnów, Łagisza, Psary, Goląsza-Brzękowice, Dąbie, Strzyżowice, Preczów oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Preczowie.

Poświęcenia wozu dokonał ksiądz kanonik Jan Dyliński, a formalnego przekazania - wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, który oddał kluczyki i dowód rejestracyjny prezesowi OSP Jarosławowi Nowakowi. Prezes Nowak złożył podziękowanie za przydzielony samochód i przekazał kluczyki kierowcy wozu. Następnie matka chrzestna pojazdu Danuta Wszoła, opiekun matki chrzestnej Mieczysław Malinowski oraz mieszkańcy Preczowa asystujący ceremonii Teresa Pieczyrak, Wiesław Jędrusik, Karolina Gruda i Bartłomiej Sidorczuk „ochrzcili” wóz. Matka chrzestna oblewając wóz szampanem, powiedziała: - Z woli ludu strażackiego, tutejszej jednostki OSP nadaję Ci imię WOJAR. Działaj sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj imię Preczowa na całą okolicę!

Po chrzcie nastąpił jeszcze jeden ważny moment uroczystości, mianowicie wręczenie srebrnego medalu „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” druhowi Leszkowi Pilarskiemu. Odznaczenie to zostało przyznane uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, a wręczył je druh Zdzisław Banaś, przy asyście druha Tomasza Sadłonia, komendanta Adama Wilka oraz druha Mariana Kozieła.

Następnie strażacy z OSP Preczów złożyli podziękowanie i wręczyli statuetki osobom, które pomagały przy pozyskaniu samochodu: wójtowi Tomaszowi Sadłoniowi, przewodniczącemu Rady Gminy Psary Jacentemu Kubicy i pracownicy Urzędu Gminy Psary Halinie Krawiec.

Przypomnijmy, że nowy pojazd, o który starał się radny Jarosław Nowak i sołtys Wojciech Kamecki, zaopatrzony jest w kompleksowe wyposażenie składające się m.in. z elektrycznej wyciągarki, masztu oświetleniowego LED, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego oraz wysokociśnieniowego agregatu wodnego z linią szybkiego natarcia, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności. Ponadto posiada wbudowany system GPS oraz przystosowaną do pracy w różnych warunkach atmosferycznych kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. W kabinie kierowcy zainstalowano radiotelefon, a w wozie znajdują się dodatkowo dwa radiotelefony przenośne. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane są żaluzjami wodno- i pyłoszczelnymi. W samochodzie są również niezbędne w wielu akcjach ratowniczych sprzęty, takie jak: torba medyczna PSP R-1, deska medyczna, szyny Kramera, drabina nasadkowa czteroelementowa, motopompa pływająca, agregat prądotwórczy trójfazowy, pilarka spalinowa do drewna, przecinarka do betonu i stali oraz inny drobny sprzęt strażacki.

Wartość wozu jest w całości finansowana ze środków samorządu gminy Psary i wynosi 247 300 zł, z czego 8 000 zł stanowi kwota z funduszu sołeckiego, który został wydzielony z budżetu gminy. Samochód wykonało, wyłonione w drodze przetargu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Sp. j. z siedzibą w Mielcu.Wróć