aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

Nabór na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest

12.07.2017

Gmina Psary informuje o drugim naborze wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu  i wyrobów azbestowych. Wnioski będzie można składać w terminie od 17 do 31 lipca 2017 r.

Od 17 lipca 2017 r. wniosek o przyznanie dotacji będą mogły zgłaszać osoby, które planują usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Dofinansowaniem mogą być objęte również budynki, w których jest prowadzona działalność gospodarcza. Nabór będzie trwał do 31 lipca 2017 r., a o zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zakres inwestycji i wysokość dotacji

Projekt pn. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020.

Celem projektu jest oczyszczenie terenu Gminy Psary z odpadów zawierających azbest, w tym usuwanie azbestu z budownictwa jednorodzinnego wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. Wniosek o przyznanie dotacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy gminy, którzy planują usunięcie azbestu. Do dofinansowania kwalifikuje się także zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.

Wysokość dofinansowania to 85 % zakwalifikowanych kosztów, jednak nie więcej niż:

• 2 000,00 zł brutto w przypadku przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej,

• 5 000,00 zł brutto w przypadku demontażu, odbioru i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy Psary,

• 20 000,00 zł brutto w przypadku odtworzenia pokrycia dachowego poprzez zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie określa regulamin przyjęty uchwałą nr XXVIII/308/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „ Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary” zmieniony Uchwałą nr XXXI/356/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/308/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”. Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej www.psary.pl oraz w Urzędzie Gminy w Psarach  – pokój 209.

 Zachęcamy do kontaktu z Inżynierem Projektu pod nr tel. +48 512 110 314, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu

AZBEST II NABÓR OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBOW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
AZBEST II NABÓR- INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
AZBEST II NABÓR PEŁNOMOCNICTWO
Azbest II NABÓR WNIOSEK
AZBEST II NABÓR ZARZĄDZENIE
AZBEST OŚWIADCZENIE

UCHWAŁA AZBEST
UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA

Wróć