aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

II nabór na dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Psary

11.07.2017

Gmina Psary informuje o planowanym drugim naborze wniosków na przyznanie dotacji mieszkańcom gminy, którzy planują instalację kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pompy ciepła.

Dofinansowaniem mogą być objęte również budynki, w których jest prowadzona działalność gospodarcza. Wnioski będzie można składać w terminie od 17 do 31 lipca 2017r. O zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Zakres inwestycji i wysokość dotacji

Projekt pn. „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych     do powietrza poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary. Wniosek o przyznanie dotacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy gminy, którzy zamierzają wykonać w budynku mieszkalnym instalacje odnawialnych źródeł energii tj. instalacje kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych lub pomp ciepła.

Wysokość dofinansowania to 85 %, jednak nie więcej niż:

12 750,00 zł brutto w przypadku instalacji solarnej,

17 000,00 zł brutto w przypadku instalacji fotowoltaicznej,

30 000,00 zł brutto w przypadku instalacji pompy ciepła.

Wysokość dofinansowania na każdy rodzaj inwestycji przewidziana jest osobno.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie określa regulamin przyjęty uchwałą nr XXVIII/309/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary- odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmieniony Uchwałą nr XXXI/357/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej www.psary.pl oraz w Urzędzie Gminy w Psarach – pokój 209.

Zachęcamy do kontaktu z Inżynierem Projektu pod nr tel. +48 519 589 648, +48 505 681 243, e-mail: psary@semperpower.pl

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości
Słoneczna gmina II wniosek.odt
Słoneczna gmina II nabór zarządzenie
Uchwały Rady Gminy Psary
Uchwała Rady Gminy Psary zmieniająca
Wzór pełnomocnictwa Słoneczna Gmina.doc
Wzór pełnomocnictwa Słoneczna Gmina.odt
Prezentacja projektu

 

Wróć